Typ: Segelbåt, Mälar 22:a

Konstruktör: Gustaf Estlander

Byggd: 1933 på Schelins varv, Kungsör

Material och mått: Furu på ekspant, längd 9,50 m, bredd 1,80 m

Rigg: Bermuda

Ägaren är bosatt i Hägersten, Stockholms län

Mälar 22:an är en entypsbåt där alla dessa båtar visserligen byggdes vid olika tillfällen och på olika varv, men alla efter samma ritning. Konstruktionen togs fram som ett folkligare alternativ till samtidens exklusivare båtar. Tack vare en väldokumenterad historia kan Flygfisken följas från Stockholms segelsällskap där den förste ägaren var medlem, via Örebro på 1950- och 1960-talet. Nästa ägare var bosatt i Västerås, där båten också funnits längst tid. Sedan 2014 har Flygfisken åter kommit till Stockholm. Av ansökan att döma är båten idag i ett gott bruksskick. Statens maritima museer anser därmed att Flygfisken är kulturhistoriskt värdefull.

Foto ur ansökan om k-märkning.