Segelbåten Gerdny, byggd 1880.
Typ: Traditionell koster, segelbåt
Byggd: Omkring 1880 på Bohuskusten
Material & mått: Ek, längd 8,5 m, bredd 3,6 m
Rigg: Gaffelrigg med löstagbar klyvarbom
Tidigare namn: Miranda
Ägaren finns i Höganäs kommun, Skåne län

Kostern Gerdny är byggd 1880 av en erfaren bohuslänsk båtbyggare och är av en typ som användes för fiske. Båten har sin äldre historia kopplad till arbetarnas segelsällskap FRAM i Göteborg. Redan omkring år 1900 fanns båten med där. Den noggranna historiken beskriver sedan Gerdnys historia fram tills idag. Mycket stora insatser för bevarande har gjorts av flera av båtens ägare. Att båten genomgående reparerats och underhållits i linje med traditionell båtbyggartraditionen är föredömligt. Ägarlängden ger besked om att kostern Gerdny funnits på många platser längs den svenska kusten, från ursprunget i närheten av Göteborg, via Malmö, Härnösand till vattnen runt Stockholm. Det kan konstateras att Gerdny, med sin över 100 år långa historia som fritidsbåt, är kulturhistoriskt synnerligen värdefull. Sommaren 2022 står båten inför en omfattande nödvändig renovering.