Typ: Salongsmotorkryssare, motorbåt
Konstruktör: Zake Westin
Byggd: 1911 på Åbo båtvarv, Finland
Material & mått: Mahogny & oregon pine, längd 13m, bredd 3m
Motor: Ford 2722 (85hk) sedan 2006, originalmotorn var en Thornycroft (45hk)
Tidigare namn: Gersime, Est Marie II, Marie
Båten har hemmahamn i Stockholms stad och län

Salongsmotorkryssaren Gersime tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar byggd redan 1911 på Åbo båtvarv med Zeke Westin som konstruktör. Båten är mycket väldokumenterad och dess historia är välkänd bland annat tack vare sina välkända ägare, som legationsrådet Harry Axelsson Johnsson, samt det tidiga medlemskapet i KMK.

Tack vare den nuvarande medvetne ägaren har till exempel styrplatsen återfått ett för båten karaktäristiskt utförande. I nutiden har även en del av det äldsta bildmaterialet på båten letats fram – något som berättar både om dess funktioner och utseende genom åren. Sammantaget kan konstateras att Gersime är en av de båtar som kan berätta både om de första fritidsbåtarnas historia – men som samtidigt berättar mycket om nutida stort engagemang och hög ambitionsnivå.

Foto ur ansökan.