Typ: Segelbåt, Kanotjakt
Konstruktör: Emanuel Bange
Byggd: 1942 på Sjötorps varv, Mariestads kommun
Material & mått: Hondurasmahogny & oregon pine, längd 6,50 m, bredd 1,64 m
Rigg: Ketchrigg (tvåmastad)                                                                     Ägaren bosatt i Västra Frölunda, Västra Götalands län

Kanotjakten Gitana konstruerades av Emanuel Bagge och byggdes 1938-42 i Sjötorp. Båten hade sin hemhörighet i Vänerns vatten i Karlstad under sina första år. Tack vare sin ketchrigg gav båten möjligheter till mycket snabb segling. I slutet av 1940-talet kom båten till Göteborg och Göteborgs kanotförening, där den finns även idag. Av de äldre fotografierna som ägaren visat kan konstateras att Gitana har samma utseende idag som då båten var ny. Skicket är i dagsläget mycket gott, sannolikt tack vare senare tiders mycket noggranna och medvetna ägare. Den nuvarande ägaren har underhållit och seglat båten sedan 1974, det vill säga mer än halva båtens ålder.

Foto ur ansökan.