Typ: Motorbåt, halvsalong
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1932, Fröbergs varv, Lidingö
Material och mått: Trä (Hondurasmahogny), längd 9 m, bredd 2 m
Motor: Mercruiser V6190 hk 2007, ursprungligen en Hesselman EA6
Ägaren är bosatt i Stockholms län.

Motorbåten Graziella byggdes vid Fröbergs varv som var välkända för sin mycket höga kvalitet. Den välkände Carl Gustaf Pettersson var en ofta förekommande konstruktör av de båtar som varvet byggde. K-märkningen motiveras av att Graziella är en välbevarad, väldokumenterad och medvetet underhållen fritidsbåt. Det kulturhistoriska värdet har upprätthållits genom att båten renoverats mycket omsorgsfullt av flera tidigare ägare. Särskilt den nuvarande ägarens insatser gör Graziella till en bevarandevärd fritidsbåt. Till det kulturhistoriska värdet bidrar även den fullständiga intressanta historiken.