Typ: Segelbåt, D-kanot
Konstruktör: A Rosengren
Byggd: 1921 av varvsarbetare på Götaverken, Göteborg
Material och mått: Mahogny & oregon pine, längd 5,99m, bredd 1,29m
Rigg: Bermuda

Ägaren bosatt på Tjörn, Västra Götalands län

D-kanoten Hättan är konstruerad av A Rosengren och byggdes 1921 av anställda vid Götaverken. Till de kulturhistoriska värdena hör bl a det faktum att kanoten varit kopplad till Göteborgs Kanotförening, GKF, under hela sin drygt 90-åriga existens. Ägaren kan redogöra för de förändringar som gjorts under åren. D-kanoten Hättan är i ett gott bruksskick tack vare ägare som månat om dess traditionella teknik och materialval. En del originalutrustning finns fortfarande i behåll. Båtägarens intresse och engagemang för båttypen och dess seglaregenskaper har inneburit att han även tävlingsseglat med Hättan.

Foto: H Alter