Typ: Motorseglare/Salongskryssare

Konstruktör: C G Pettersson

Byggd: 1936 på Axel Erikssons varv, Gräddö, Norrtälje

Material & mått: Mahogny, längd 17.90 m, bredd 3,95 m

Motor: Volvo MD 67 årsmodell 1955, originalmotor var en Penta Hesselman

Rigg: ketchrigg, originalsegel i bomull

Ägarna bosatta i Landskrona och Älta, båten finns i Ekerö, Stockholms län

Statens maritima museer bedömer att fritidsbåten Havsörn II är kulturhistoriskt mycket värdefull. Båten är ett gott exempel på 1930-talets mycket stora och exklusiva fritidsbåtar byggda i ett enda exemplar. Tack vare den innehållsrika ägarlängden kan t ex krigsplaceringen under 2:a världskriget belysas. Hemmahamnarna har dels varit i Stockholmsområdet – dels i Kalmar. C G Pettersson stod för ritningarna och Axel Erikssons varv på Gräddö byggde båten. De nuvarande ägarna, som ägt båten de senaste 30 åren, står för ett förtjänstfullt underhåll som gör att Havsörn II idag är i ett mycket gott skick.