Typ: Motorseglare/Salongskryssare
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1936 på Gräddö båtvarv, Norrtälje
Material & mått: Mahogny, längd 17.90 m, bredd 3,95 m
Motor: Volvo MD 67 årsmodell 1955, originalmotor var en Penta Hesselman
Rigg: ketchrigg, originalsegel i bomull
Ägarna bosatta i Landskrona och Älta, båten finns i Ekerö, Stockholms län

Statens maritima museer bedömer att fritidsbåten Havsörn II är kulturhistoriskt mycket värdefull. Båten är ett gott exempel på 1930-talets mycket stora och exklusiva fritidsbåtar byggda i ett enda exemplar. Tack vare den innehållsrika ägarlängden kan t ex krigsplaceringen under 2:a världskriget belysas. Hemmahamnarna har dels varit i Stockholmsområdet – dels i Kalmar. C G Pettersson stod för ritningarna och Gräddö båtvarv (bröderna Erik & Axel Eriksson) byggde båten. De nuvarande ägarna, som ägt båten de senaste 30 åren, står för ett förtjänstfullt underhåll som gör att Havsörn II idag är i ett mycket gott skick.