Typ: Högsjöbåt, motorbåt
Konstruktör: Curt Carlsson
Byggd: 1956 på Öregrundsvarvet, Roslagen
Material & mått: Ek (skrov), mahogny (överbyggnad), längd 9,6m, bredd 2,6m
Motor: MD 21A (1978)
Ägaren är bosatt i Östervåla, Uppsala län

Motorbåten Hejla är en välbevarad och välskött högsjöbåt från Öregrundsvarvet. Båtens nuvarande ägare har på senare tid lyckats kartlägga alltmer av båtens tidigare ägarhistoria. Man kan konstatera att både reparationer och underhåll idag sköts med stor medvetenhet om båtens karaktär och material. De mindre ändringar som gjorts genom åren kan ses som en del av en snart 60-årig båts historia.