Typ: Segelbåt, Havskryssare, Vindö 30
Konstruktör: Carl Andersson
Byggd: 1964, Nötesunds varv AB, Kleva-Orust
Material & mått: Mahogny, längd 8,89 m, bredd 2,37 m
Rigg: Bermuda, original
Motor: Nanni 2 cyl 10 hk
Ägarna bosatta i Skellefteå, Västerbottens län

Vindö 30:an Ilona byggdes 1964 efter Carl Anderssons ritningar på Nötesunds Varv AB i Kleva-Orust. Det är en kravellbyggd havskryssare byggd i mahogny på ekspant. Ilona har Bermudarigg med originalmast i oregon pine. Under åren har mindre ändringar, främst av praktisk karaktär, gjorts. Bland annat tillkom en inombordsmotor tidigt. Genom åren har båten funnits kvar i vattnen utanför Skellefteå, där förste ägaren bodde. Under åren har denna Vindökryssare behållit sitt karaktäristiska utseende och dess ägare har stått för ett gott underhåll. Ilona nyttjades tidigt för havskappseglingar, vilket resulterat i de pulpits och mantåg som fortfarande finns på båten. Det nuvarande ägarparet har stått för ett förebildligt underhåll som gjort det möjligt för dem att segla Ilona som förr. Det kan konstateras att vindökryssaren Ilona har en väldokumenterad historia och idag är i ett mycket gott skick.