Typ: Motorbåt

Konstruktör: Tage Boghammar

Byggd: 1960 på Gustavsson och Anderssons varv, Lidingö

Material & mått: Aluminium, längd 18,0 m, bredd 4,20 m

Motor: 2 st Scania DSI 11:or, 230 hk

Ägaren bosatt i Göteborg, Västra Götalands län

Motorbåten M/Y Jagaren är ett unikt och exklusivt exemplar där både beställare och varv var måna om att ligga i teknikens framkant. Det ovanliga skrovmaterialet aluminium har på den aktuella båten sammanfogats med helt ny teknik. M/Y Jagaren fick en mycket avancerad och påkostad teknisk utrustning och är till utseende och formgivning tidstypisk för det tidiga 1960-talet. Båten kan även berätta om dåtidens societetsliv. Redan när båten var ganska ny genomgick den en om- och tillbyggnad som kan följas både tekniskt och med hänvisning till dåvarande ägares önskemål. Geografiskt har båten under sina ägare funnits på ostkusten kring Stockholm och Norrköping.Från hösten 2018 finns den i Göteborg. M/Y Jagaren kan idag ses som en tidskapsel i gott skick från 1960-talet.

Foto från ansökan om k-märkning.