Typ: Segelbåt, Stjärnbåt
Konstruktör: Jan Jacobsson
Byggd: 1931 på Anders Abrahamssons varv, Vasseröd, Orust
Material & mått: Furu & ek, längd 5,50 m, bredd 1,60 m
Rigg: Bermudarigg (¾ )
Ägaren bosatt i Göteborg, Västra Götalands län

Stjärnbåten Jazzmuss (segelnummer 167), byggd på Anders Abrahamssons varv i Vasseröd (Orust). Den nuvarande ägaren har under sin drygt 30-åriga ägartid givit nytt liv till en båt i förfall. Jazzmuss har kännetecken som stämmer överens med de äldsta Stjärnbåtarna: bredare sittbrunn, bordläggning i tätvuxen kärnfura, och fylligare förskepp. Båten underhålls på ett föredömligt varsamt sätt och är idag i ett fint bruksskick. Nuvarande ägare – som är mycket engagerad i båttypen – har bland annat kunnat spåra båtens ägare från de första cirka 20 åren.

Jazzmuss blev k-märkt 2013. Foto: Jonatan Eismark