Typ: Motorbåt, snipa/snäcka
Konstruktör: Rune Berntsson
Byggd: 1963, Berntssons Båtbyggeri, Strömstad
Material och mått: Trä (Ek), längd 7,5 m, bredd 2,5 m
Motor: Volvo Penta MD2B 25 hk 1972, ursprungligen en Solo
Rigg: mast och segel i original
Ägaren är bosatt i Uppsala län.

Josefin är ett exempel på en fritidsbåt som var mycket vanlig då den byggdes. Liknande båtar byggdes i olika varianter. Denna båt är en klinkbyggd snipa av det mer robusta slaget. Vad gäller material så har Josefin skrov i ek och överbyggnad i mahogny. K-märkningen motiveras av att Josefin är mycket välbevarad och i gott skick. De mindre ändringar som gjorts under åren kan följas i den dokumentation som finns för båten.

Statens maritima museer menar också att det är särskilt viktigt att en båt som varit vanligt förekommande underhålls och nyttjas med kulturhistoriska ambitioner. Tack vare nuvarande ägarens efterforskningar i Strömstadstrakten finns en bilddokumentation av systerbåtar till Josefin som ger en god bild av hur dessa båtar användes när de var nya.

Foto: Arne Sandevärn