Typ: Havskryssare, koster

Konstruktör: Tore Herlin

Byggd: 1937-38 på Bröderna Larssons varv, Kristinehamn

Material & mått: Oregon pine, längd 8,5 m, bredd 3,6 m

Rigg: Bermuda, kutter 3 försegel

Motor: Volvo Penta D2-40 (2008)

Ägaren är bosatt i Stockholm, båten finns vid Dalarö, Stockholms län

Kostern Kajsa är en spetsgattad havskryssare, ritad av Tore Herlin och byggd på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Skrovet är i oregon pine, överbyggnaden i mahogny och däcket är sedan omkring 40 år i teak. Med sin bermudarigg med peke och tre försegel är den aktuella båten en god representant för havskryssartypen. Kajsa byggdes 1937-38 av ett konsortium som tänkte sig export till Storbritannien. Dock blev båten kvar i Sverige på grund av världsläget. Kajsa har under åren funnits både i Gävle, Stockholms skärgård, Blekinge och Skåne. Hemmavattnen är sedan drygt 10 år åter i Stockholm. Under åren har vissa mindre förändringar gjorts samtidigt som underhåll och reparationer gjorts med stor medvetenhet. Nuvarande ägare har en hög ambitionsnivå vilket innebär att Kajsa idag är i ett mycket gott skick.

Foto ur ansökan.