Typ: Motorbåt, Essbåt
Konstruktör: Gideom Forslund
Byggd: 1937 på Forslunds varv, Stockholm
Material& mått: Mahogny, längd 6,4 m, bredd 2,0  m
Motor: Ford sid-8 från 1951
Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Essbåten Kurre II ritades av Gideon Forslund och byggdes på konstruktörens eget varv i Stockholm 1937 (namnet essbåt har en koppling till varvets närhet till Essingeöarna). Båtens nuvarande utseende är resultatet av en renovering till dess ursprungliga utförande. Denna renovering utfördes av en av båtens tidigare ägare. Något som var speciellt med den ursprungliga tekniska utrustningen var att Fordägaren kunde känna igen både ratt, styrsnäcka och golvväxelspak från sin bil. Idag sitter en motor som är lik originalet, både till modell och utförande. Genom ägarlängden kan konstateras att båten från början fanns i Stockholm. Efter några år på senare tid i Umeå är båten idag tillbaka i sina ursprungsvatten. Essbåten Kurre II har bedömts som kulturhistoriskt värdefull.