Typ: Motorbåt, Mälarslup

Byggd: Troligen 1905 på Janne Nymans Motorbåtsfabrik, Uppsala

Material & mått: Mahogny, längd 7,75 m, bredd 1,65 m

Motor: Yanmar 2GM 15hk (1986), tidigare fanns en Albin AL4 från 1934

Ägarna är bosatta i Stockholms stad och län

Den så kallade Mälarslupen Lången är en kravellbyggd rundbottnad öppen motorbåt med akterspegel och litet för- och akterdäck. Materialet är mahogny på ek- och järnspant. Genom åren har i stort sett inga ändringar gjorts på båten. Motorn var från 1934 en Albin AL4 men sedan 1980-talet sitter en Yanmar 2 GM i båten. Det kan konstateras att den aktuella båten tillhör den tidiga generationen fritidsbåtar – då främst välbeställda skaffade båtar av den här typen. Genom ett omfattande efterforskningsarbete har ägarna år 2021 kunnat rekonstruera båtens ägarlängd. Vad gäller Långens historia så har den under nästan 70 år funnits vid en sågverksdirektörs villa, strax söder om Uppsala. När fastigheten bytt ägare har båten följt med. Efter en kort period i Östergötland är båten nu åter i Mälarens vatten, numera i Stockholms stad. Motorbåten Lången är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och traditionella teknik.

Foto ur ansökan.