Typ: Motorbåt, Snipa
Konstruktör: Bröderna Olsson, Orust
Byggd: 1951, Kungsvikens varv, Orust
Material: Trä (Ek), längd 7 m, bredd 2 m
Motor: Skandia Typ 13A, med reversering Typ 14 i original
Tidigare namn: ”Lilli”, ”Vågören”, ”Skarven”
Ägaren bosatt i Dalarnas län.

Denna snipa är ett mycket gott exempel på en båttyp som var vanlig som fritidsbåt framförallt längs Norrlandskusten och Västkusten. Det vanliga är att eftersom de brukades så flitigt så byggdes de ofta om för att på olika sätt anpassas till modernare synsätt på utseende och funktion.

Det som gör Lilli speciell är att hon inte genomgått några sådana förändringar. K-märkningen motiveras av att båten är bevarad i ett mycket gott originalskick. Dessutom är hon en mycket god representant för en enkel, robust fritidsbåtstyp som tidigare utgjorde stommen i fritidsbåtsflottan på många håll i landet.

Lilli är byggd på ett av de mest framstående västkustvarven och representerar därmed även ett förnämligt hantverk. Den förre ägaren har även ansträngt sig för, och lyckats väl med, att ta reda på båtens hela historia. Den nuvarande ägaren har för avsikt att arbeta vidare med att ge båten en konsekvent utformning.

Foto: Joakim Nyström