Typ: Snipa, modell Skeppsbjörn
Konstruktör: Lage Eklund
Byggd: 1962 på Bro Varv AB, Kristinehamn
Material & mått: Glasfiberarmerad plast och trä, längd 5,20 m, bredd 2,05 m
Motor: Albin 011, 5 hk (original)
Ägaren bosatt i Tullinge, Stockholms län

Liv är en snipa av modellen Skeppsbjörn. Den berättar om ett modernare sätt att bygga båtar genom att byggnadsmaterialen är en kombination av glasfiberarmerad plast och trä. En innovation i sin samtid var även konceptet att både skrov och motor tillverkades av en och samma firma. Kombinationen Bro varv och de välkända Albinmotorerna gjorde att både denna modell och liknande modeller blev populära som enklare robusta fritidsbåtar. Vad gäller just den aktuella båten Liv så finns bland annat en väldokumenterad ägarhistorik – kopplad till en större upprustning som gjorts av en av de föregående ägarna. 

Foto från A Christersson.