Typ: Motorbåt, Expresskryssare
Konstruktör: Knut Ljungberg
Byggd: 1913 på Hästholmsvarvet, Nacka
Material & mått: Mahogny, längd 15 m, bredd 2,5 m
Motor: Cumming 360 hk sedan ca år 2000, ursprungligen satt troligen en Standard, efter 1919 en Sterling 8 cyl, sedan från och med 1929 en Sterling Coast Guard 300 hk, Pierce Arrow B6, slutligen en Chris Craft
Ägarna är bosatta i Stockholms stad och län

Expresskryssaren Loris från 1913, konstruerad av Knut Ljungberg byggd på Hästholmsvarvet i Nacka. Loris är välkänd eftersom den beställdes åt ingenjören och tändsticksmagnaten Ivar Kreuger. Båten har genomgått en mycket omfattande renovering från och med början av 1990-talet, där bordläggningen under vattenytan, köl, och däck varit tvunget att bytas ut. Det kulturhistoriska värdet är fortfarande högt eftersom samma teknik och utförande valts som då båten byggdes på 1910-talet.

Loris blev k-märkt 2013. Foto: Kickifotograf