Typ: Segelbåt, Vindö 30 (nr 41)
Konstruktör: Carl Andersson
Byggd: 1963-64 av Carl Andersson som var verksam vid Nötesunds varv, Orust
Material och mått: Trä (mahogny, ask), längd 8,92 m, bredd 2,35 m
Rigg: Masthead (mast 9, 9 m, bom 3, 9 m)
Motor: Volvo Penta D1-13 (8kW)
Ägaren är bosatt i Västra Götalands län.

Malou är en välbevarad segelbåt av typen Vindö 30. Tack vare nuvarande ägarens mångåriga engagemang är det mesta känt om båten, dess historia och de små ändringar som gjorts under åren. I mångt och mycket framstår detta som berikande årsringar som berättar om en levande familjebåt som har stora kulturhistoriska kvaliteter.

Foto: Jan Sundström