Typ: Motorbåt, s k Tiedemannkryssare
Konstruktör: Stig Tiedemann
Byggd: 1963 på Henry Linussons båtbyggeri (Östhammars varv)
Material & mått: Mahogny, längd 11,20m, bredd 3,05m
Motor: 2 st Ford NG96 (96hk), original
Ägaren är bosatt i Stockholm

Mariona II är en representativ påkostad motorbåt som redan när den byggdes var omtalad i pressen. Mariona II är mycket väldokumenterad – bl a finns en noggrann fotodokumentation från kölsträckning till sjösättning intakt. Båten är både i ett mycket fint välbevarat skick, där även de dubbla Ford-motorerna som sattes in vid första sjösättningen fortfarande finns kvar i full funktion idag.  Nuvarande ägaren är den som ägt och underhållit båten under längst tid – något som inneburit stor medvetenhet om Mariona II:s kulturhistoriska värden. De små förändringar som gjorts genom åren kan ses som en del av båtens historia. Det kan konstateras att motorkryssaren Mariona II är synnerligen kulturhistoriskt värdefull.

Foto från Leif Selberg.