Typ: Segelbåt, Tärnunge (Tu 25)
Konstruktör: Gösta Svensson
Byggd: 1961, Gunnar Skålén vid Säffle båtbyggeri
Material och mått: Trä (Mahogny), längd 6,7 m, bredd 1,6 m
Rigg: 14 kvm med originalsegel,
Ägaren är bosatt i Värmlands län

Mia är en så kallad Tärnunge byggd enligt bestämmelser som togs fram av Segelsällskapet Gullmar i Lysekil. Det är en svensk ungdomsbåts-typ som inte byggts i några större upplagor. Ägaren till den aktuella båten har lagt ner ett stort arbete på att söka uppgifter och dokumentera såväl historien om sin egen båt som typens ursprung och historia, samt även letat upp och registrerat andra båtar av samma typ. Detta arbete är imponerande och betydelsefullt för att höja kunskapen om segelbåtar av den här typen. K märkningen motiveras av att Tärnungen nr 25 Mia är i mycket gott skick.

Dessutom finns en föredömlig historik som berättar både om vem som ägt båten och hur den använts och underhållits. Den nuvarande ägarens engagemang är tydligt bland annat i att han köpt tillbaka den båt han ägde i början av 1970-talet. Till utseendet har båten fått en ny årsring i det däck som lades i mitten av 1970-talet. Denna förändring ingår enligt Statens maritima och transporthistoriska museer nu också i  Mias historia.

Foto: Anders Wiss