Typ: motorbåt, snipa

Konstruktör: Rune Berntsson

Byggd: 1965 på Rune Berntssons båtbyggeri, Strömstad

Material: Mahogny

Motor: Albin O-11 från 1966

Ägaren bosatt i Kungsängen, Stockholms län

Motorsnipan Misan, byggd 1965 av Rune Berntsson i Strömstad är en hantverksmässigt välbyggd snipa. Ägaren har bland annat gjort ett ambitiöst efterforskningsarbete för att klarlägga både båtbyggare, byggår samt båtens ägarlängd.  Förhoppningsvis kommer ytterligare kunskap att tillkomma, särskilt vad gäller fler tidigare ägare. Nuvarande ägare har gjort en del reparationer, där han följt det utförande båten haft sedan tidigare. Den aktuella båten är av en typ som visserligen krävde yrkesskicklighet av båtbyggaren, som samtidigt var ekonomiskt överkomlig, vilket innebar att det byggdes ganska många båtar av detta slag. Misan är idag, tack vare föredömliga reparations och underhållsarbeten, i ett mycket gott skick. Statens maritima museer anser därmed att motorsnipen Misan är kulturhistoriskt värdefull.

Foto: P Staffansson