Typ: Segelbåt, Kosterbåt (K-20/K-22)
Konstruktör: A Laurin och Å Eliasson
Byggd: 1943 hos Arvidsson och Karlsson, Svineviken
Material och mått: Trä (Ek), längd 7 m, bredd 2,4 m
Rigg: Bermuda
Ägaren finns i Västra Götalands län.

Monsunen är en segelbåt av kostertyp med skrov konstruerat av Arvid Laurin. Tanken var att båten skulle kunna seglas på en långresa över Atlanten av Åke Eliasson, Gunnar Hildebrand och Thor Wolff. Av den anledningen ritade Eliasson en överbyggnad med valdäck och utan ruff eftersom ett annat utförande, enligt honom, riskerade att krossas av grov sjö. Denna typ av överbyggnad, blev mönster för de så kallade Laurinkostrar som Arvid Laurin senare skapade.

K-märkningen motiveras av att Monsunen har en unik historia som en av de allra första svenska nöjesseglarna över Atlanten. Båttypen blev även en förebild som senare blivit mycket populär. De förändringar som gjorts har påverkat båtens utseende, men sådana förändringar har gjorts under resans gång redan från båtens första år. Monsunens betydelse som mönster för senare Laurinkonstruktioner tillsammans med den i någon mån historiska resan motiverar som sagt k-märkning. Den nuvarande ägaren har dels tagit väl hand om båten, bidragit till att en bok givits ut om dess amerikaresa samt har ambitionen att båten på sikt ska bevaras och vara tillgänglig för allmänheten.

Foto: Erik Benjaminsson