Motorbåten Motor

Typ: Motorbåt, (salongsbåt)

Konstruktör: möjligen C G Pettersson

Byggd: 1905

Material och mått: Nitat stålskrov, överbyggnad i trä (mahogny), längd 9,95 m, bredd 2,45 m

Motor: Volvo Penta D260 (60 hk)

Ägaren är bosatt i Göteborg, Västra Götalands län

Salongsmotorbåten Motor byggdes 1905 åt LKAB i Luleå för att nyttjas till disponentens representation. Båten nyttjades bl a för att man skulle kunna ta sig mellan Luleå stad och LKAB:s anläggningar ute på Svartön. Den aktuella båten är var en av två ”systerbåtar”, bägge med smäckra nitade stålskrov. Motor har överbyggnad i mahogny, och har genom åren bibehållit sitt utseende både interiört och exteriört. Efter en lång period på land är båten numera åter i bruk till sjöss. De ursprungliga norrbottniska vattnen har bytts mot Västkusten och båten finns idag i Göteborg. Motor är idag i ett mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om dess karaktär och historia.