Typ: Archimedes Ruffbåt typ B
Konstruktör: Jac M Iversen
Byggd: 1930, okänt varv, möjligen Söderköping
Material och mått: Trä (Mahogny), längd 6,5 m, bredd 1,65 m
Motor: originalmotorn en Archimedes A3 har renoverats
Rigg: ”Nödrigg” konstruerad till båten kring år 1930 finns i behåll
Ägaren är bosatt i Kivik, Skåne län.

Motorbåten är ett varsamt rustat exemplar av den serietillverkade ”folkmotorbåten” Archimedes. Den inköptes 1932 och brukades av sin ägare sparsamt fram till 1939 då den ställdes in i ett båthus. 2002 hittades den i orört tillstånd i samma båthus av nuvarande ägare. Han har grundbehandlat träet och snyggat upp ytskikten men i övrigt bevarat allt så som han fann det. Kvar finns ett specialsytt segel med tillhörande mast och fäste, tändstift med mera - ett unikt material.

K-märkningen motiveras av att denna båt är ett exemplar av en båttyp som utgjorde en av hörnpelarna i det svenska fritidsbåtslivets framväxt. Motorbåten är välbevarad och helt komplett. I och med sin 69-åriga törnrosasömn på land är båten fortfarande i originalskick. Till följd av sin enkla typ och byggnadssätt har båtar av denna typ till slut oftast hamnat på båtklubbarnas bakgårdar och lämnats att förfalla. I dag är de därför ovanliga och just detta exemplar är unikt. Historiken är komplett och ägaren avser att vårda och underhålla nuvarande originalskick.