Typ: Salongsmotorbåt
Konstruktör: Carl Gustaf Pettersson
Byggd: 1929 Sjöexpress varv, Lidingö, ombyggd 1934 Trosa båtvarv
Material och mått: Hondurasmahogny, längd 10 m, bredd 2,4 m
Motor: BMC Diesel, 80 hk, ursprungligen en Universal 8 cyl, 100 hk
Tidigare namn: Hobby, Lookatten, Carna, Pulle 
Ägaren bosatt i Vaxholm, Stockholms län

Motorbåten Mufflaren ritades och byggdes redan 1929. Den välrenommerade C G Pettersson stod för ritningarna och Sjöexpress varv på Lidingö för bygget. Redan 1934 gjordes en ombyggnad som också ritades av C G Pettersson, där båten bland annat fick ny större överbyggnad och höjt förskepp. Detta utseende från mitten av 1930-talet har Mufflaren fortfarande idag. Skrov och överbyggnad är i hondurasmahogny. Det är en exklusiv båt från en tid då endast de välbärgade hade möjlighet att skaffa en fritidsbåt av den här storleken och karaktären. Genom åren har Mufflaren funnits i Stockholms skärgård, senare haft hemmahamnar i både Österskär och Eskilstuna för att nu vara åter vid Vaxholm. Under perioden i Södermanland användes båten för representation kopplat till disponenten för Gense-fabriken. Tack vare ett gott underhåll genom alla år, sedan ombyggnaden 1934, är Mufflaren idag i mycket gott skick. Den nuvarande ägare har även stor medvetenhet om båtens karaktär och historia.