Nabben två är en långedragsjulle med klinkbyggt skrov. Det sitter två personer i sittbrunnen varav den ena styr henne med rorkulten. Storseglet och focken är hissade i riggen.

Typ: Segelbåt, Långedragsjulle, J22 nr 1
Konstruktör: Hjalmar Olsson
Byggd: 1932, Bröderna Karlsson, Svineviken Orust
Material och mått: Trä (Ek). längd 6,0 m, bredd 2,28 m
Rigg: Original, 11,25 m
Ägaren är bosatt i Uddevalla i Västra Götalands län.

Ursprunget till Långedragsjullarna finns i den traditionella Bohusjullen. I slutet av 1920-talet gav Långedrags segelsällskap uppdraget åt Hjalmar Olsson att rita en moderniserad julle för nöjes- och kappsegling. Därmed byggdes den första s k J18-båten 1927. Efter några år fanns önskemålet om en litet större mer familjeanpassad båt - det blev J22 som ritades 1932. Nabben II är den först byggda av dessa litet större båtar.

Långedragsjullarna kom att byggas av storlekarna J10, J14, J18, J22 och J26 och blev några av de mest spridda och uppskattade i landet. Liksom många andra små, relativt enkla, klinkbyggda båtar har antalet decimerats kraftigt på senare år och de är idag tämligen sällsynta i gott bevarat skick.

K-märkningen motiveras bland annat av att detta är det första exemplaret av en den senare mycket populär båttyp. Den specifika båten har genom åren delvis byggts om och förändrats av sina ägare. Förändringarna har inte skett med hänsyn till båtens karaktär och utseende. Nuvarande ägare har dock återställt Nabben II så att den, när den åter sjösattes 2009, hade återfått sitt ursprungliga utseende. Forskning om båtens historik har varit tämligen ingående och fortgår även framledes. Nabben II k-märktes 2009. 

Foto ur ansökan.