Typ: havskryssare, segelbåt
Konstruktör: Carl Andersson
Byggd: 1964 på Nötesunds varv, Orust
Material & mått: Hondurasmahogny, längd 8,89m, bredd 2,39m
Rigg: Bermuda, ursprungligen hade båten kutterrigg
Motor: Nanni (14hp)
Ägaren är bosatt i Norrköping, Östergötlands län.

Havskryssaren Nimbus är en Vindö 30:a konstruerad av Carl Andersson och byggd 1964 på Nötesunds varv på Orust. Under åren har en del förändringar skett som kan ses en del av båtens historia. Nimbus är väldokumenterad och i ett mycket gott skick. Vindöbåtarna ansågs i samtida beskrivningar, vara exempel på nytänkande vad gällde moderna familje- och regattabåtar. Särskilt framhölls att den var rymlig: liten utanpå – stor inuti.

Både Vindö 30:or och 28:or har goda seglingsegenskaper både inomskärs – såväl som till havs. Tack vare att dess ägare flyttat i landet har Nimbus seglats både i Vättern, Mälaren och idag i Bråviken. Den båt man idag möter är så välhållen att den ger intryck att komma direkt från byggnadsvarvet