Typ: Segelbåt, skärgårdskryssare (SK 15, reg nr 13)
Konstruktör: Gustaf Estlander
Byggd: 1930 på Arvika Yacht och Båtvarv (Fridlunds)
Material och mått: Trä (furu), längd 8,56 m, bredd 1,64 m
Rigg: Marconi
Pepita II finns på Hammarö, Värmlands län.

15 kvm är den minsta av skärgårdskryssarklasserna. Det har endast byggts cirka 60 stycken Sk15 i Sverige och en stor del har hunnit försvinna idag. Pepita II är intressant som representant för en av de minst uppmärksammade klasserna bland de svenska skärgårdskryssarna. Den är i gott skick och tämligen orörd. De små förändringar från original som gjorts (nåtlimning och byte av stående rigg från galvat till rostfritt) har sannolikt förlängt båtens liv. Det kan dock konstateras att båten i högsta grad är bevarandevärd.

Foto: Michael Österberg