Typ: Motorbåt, Tiedemankryssare
Konstruktör: Stig Tiedemann
Byggd: 1963, Rosättra varv, Norrtälje
Material och mått: Trä (mahogny), längd 10,55 m, bredd 2,95 m
Motor: Ford NG4, 2 st à 55hk, eventuellt originalmotorerna
Tidigare namn: “Mickie III”, Grim II”, ”Gran Turismo” och ”Gran Turismo II”
Ägaren är bosatt i Östergötlands län.

Motorbåten Phocaena II från 1963 är en Tiedemannkryssare byggd på Rosättra varv. Den är i ursprungligt skick, där endast få detaljer kompletterats för att återge båten sitt ursprungliga utseende. Historien om hur båten använts är också väldokumenterad. Båten byggdes åt konstruktören Stig Tiedemann själv som ägde den de fem första åren. Båten hade då namnet Mickie III.