Typ: Motorbåt
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1936 på N Sundins varv i Docksta, Kramfors
Material och mått: Trä (Hondurasmahogny), längd 8,5 m, bredd 1,8 m
Motor: Kermath Sea Flyer, ca 65 hk
Båten finns i Västernorrlands län, medan ägaren är bosatt i Västmanlands län.

Motorbåten Pontus är en av den välkände Carl Gustaf Petterssons konstruktioner. Den aktuella båttypen är fortfarande idag relativt vanligt förekommande – dock inte i detta fina originalskick. K-märkningen motiveras av att Pontus är en välbevarad, väldokumenterad och medvetet underhållen fritidsbåt. Trämässigt är båten helt i ursprungligt skick. Även motorn är original från 1936. Endast några mindre förändringar har gjorts under åren. Både skicket såväl som typ och representant för konstruktörens skapelser gör denna båt till ett synnerligen skyddsvärt exemplar.

Till det kulturhistoriska värdet bidrar även den intressanta historiken, med den nära kopplingen till nuvarande ägarens familj och till exempel berättelserna om Pontusklubben i Örnsköldsvik.