Typ: Motorseglare

Konstruktör: Henrik J Askevik & Sönner

Byggd: 1966 på Henrik J Askevik & Sönner A/S, Hagavik (Bergen), Norge

Material & mått: Furu & Mahogny längd 9,75 m, bredd 2,95 m

Motor: Volvo Penta MD3, ursprungligen en Albin AD2

Ägarna bosatta i Stockholms stad och län, båtens hemmahamn Norra Lagnö, Värmdö

Statens maritima museer bedömer att motorseglaren Poseidon från 1966 är kulturhistoriskt värdefull. Båten är i ett exceptionellt gott skick, något som motiverar ett avsteg från det ordinarie kravet på byggår fram till 1965. Poseidon är av typen Doris, byggd och konstruerad vid Henrik J Askevik & sönner A/S i Hagavik utanför Bergen. Redan i den samtida marknadsföringen framhöll man att båttypen förenade fiskebåtens goda seglaregenskaper med moderna krav på bekvämlighet.  Den aktuella båten var redan vid leverans ketchriggad, men samma modell såldes även utan rigg.  Poseidons första ägare har föredömligt skött båten i över 50 år. Ambitionsnivån på underhållet avser den nuvarande ägaren att bibehålla. Båten har efter över 50 år i Mälaren nu kommit till Stockholms skärgårds bräckta vatten.

Foto ur ansökan om k-märkning.