Typ: Motorseglare

Konstruktör: Henrik J Askevik & Sönner

Byggd: 1966 på Henrik J Askevik & Sönner A/S, Hagavik (Bergen), Norge

Material & mått: Furu & Mahogny längd 9,75 m, bredd 2,95 m

Motor: Volvo Penta MD3, ursprungligen en Albin AD2

Ägaren bosatt i Västerås, Västmanlands län

Statens maritima museer bedömer att motorseglaren Poseidon från 1966 är kulturhistoriskt värdefull. Båten är i ett exceptionellt gott skick, något som motiverar ett avsteg från det ordinarie kravet på byggår fram till 1965. Poseidon är av typen Doris, byggd och konstruerad vid Henrik J Askevik & sönner A/S i Hagavik utanför Bergen. Redan i den samtida marknadsföringen framhöll man att båttypen förenade fiskebåtens goda seglaregenskaper med moderna krav på bekvämlighet.  Den aktuella båten var redan vid leverans ketchriggad, men samma modell såldes även utan rigg.  Poseidon har genom åren endast haft en ägare, nämligen den nuvarande, som fortfarande underhåller och använder båten. Statens maritima museer kan konstatera att underhållet skötts föredömligt.