Typ: Motorbåt, ruffbåt

Konstruktör: Carl Gustaf Pettersson

Byggd: 1933 troligen på Hjalmar Janssons Båtvarv Gröndal, Stockholm

Material & mått: Mahogny, längd 7,75 m, bredd 1,70 m

Motor: Iveco 40hk, diesel, ursprungligen en Penta L4

Ägaren är bosatt på Lidingö, Stockholms län

Motorbåten Rally ritades av den välkände C G Pettersson 1933 och byggdes sannolikt vid Hjalmar Janssons Båtvarv i Gröndal, Stockholm. Rally är kravellbyggd i mahogny på järnspant med fördäck och överbyggnad i samma träslag. Den ursprungliga motorn var en Penta L4 men numera har båten en Iveco 40 Hk. Ritningen skulle, enligt det samtida marknadsföringsmaterialet, ge en ”snabbgående ruffmotorbåt”. Nuvarande ägare har äldre fotografier som visar både båtens utseende och berättar om båtlivet med första ägarfamiljen. Redan i slutet av 1930-talet förändras fram- och sidorutorna till det utseende de fortfarande har idag. Hemmavatten var ursprungligen likväl som idag runt Stockholm. Motorbåten Rally är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och historia.

Foto från ansökan.