Typ: Motorbåt, Ess-båt
Konstruktör: Gideon Forslund
Byggd: 1938 på Forslunds varv, Marieberg, Stockholm
Material & mått: Hondurasmahogny, längd 6,75 m, bredd 2,15 m
Motor: Ford sidventils V8 (59 A) 85 hkr från 1938
Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Motorbåten Relda som ritades av Gideon Forslund och byggdes vid hans varv i Stockholm 1938, är ett exempel på de så kallade Ess-båtarna. Nuvarande ägare har genomfört den restaurering som tidigare ägare bara planerat för. Tack vare detta har båten återfått det utseende den hade vid den första sjösättningen. Det finns äldre fotografier som gör att båtens utseende kan följas genom åren. Reldas kulturhistoriska värde kommer att öka ju mer som blir känt av dess ägarlängd på 1950- och 60-talen. Statens maritima museer bedömer sammantaget att fritidsbåten Relda är kulturhistoriskt värdefull. Båten är idag även i ett mycket i gott skick.

Foto: T Olsson