Typ: Segelbåt, Internationell 5 m jakt
Konstruktion: Eric Salander
Byggd: 1937, Tynningö båtvarv, Vaxholm
Material och mått: Trä (skrov Mahogny, däck Oregon Pine), längd 9,615 m, bredd 1,77 m
Rigg: förutom vissa utbytta detaljer är riggen original, bland annat är masten den ursprungliga
Ägarna är bosatta i Östergötlands län.

Den internationella 5m klassen hade en kort storhetstid under 1930-talet innan den slogs ut av andra klasser. Redan på 1950-talet byggdes många båtar om och försågs med ruff för att fungera som familjebåtar. I Rimas fall nöjde sig 1960-talets ägare med att göra om båten från kappsegling till dagseglare.

K-märkningen motiveras av att båten till stora delar är i originalskick. De mindre förändringar som gjorts har främst varit av driftskaraktär. Rima är idag en väl underhållen segelbåt med en väldokumenterad historia.

Foto: Sten Nordenskiöld, Sjöhistoriska museets bildarkiv