Typ: Motorbåt, Solö Cabin 25
Konstruktör: Einar Runius
Byggd: 1964 på Storebro varv
Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 7,5 m, bredd 2,5 m
Motor: Volvo B18, ca 100 hp från 1985, vid leverans en Volvo B16 (fotogen)
Ägaren är bosatt på Ekerö, Stockholms län

Ross är en Solö Cabin 25:a konstruerad av Einar Runius och byggd på Storebro varv. Det specifika exemplaret är numrerat 1019. Tack vare ägarlängden kan Ross kopplas till de olika orter längs syd- och ostkusten där båten haft hemmahamn. De mindre ändringar som gjorts invändigt redovisas och förklaras också i ansökan. Sammantaget kan konstaterats att denna för 1960-talet tidstypiska motorbåt idag är i ett mycket fint skick. Det kan sammantaget konstateras att Ross är kulturhistoriskt värdefull.