Typ: Motorbåt, Campingbåt
Konstruktör: Karlstads småbåtsvarv (Dahlström & Svensson)
Byggd: 1959 på Karlstads småbåtsvarv
Material & mått: Mahogny, längd 6.0 m, bredd 1,9  m
Motor: Albin O-21 i original                                                                            Ägaren bosatt i Torsby, Värmlands län

Campingbåten Saga byggdes på Karlstads Småbåtsvarv (Dahlström & Svenssons) 1959. Denna populära båttyp bidrog, bl a genom sitt rimliga pris till att få en bredare del av befolkningen till ett friluftsliv till sjöss. Den väldokumenterade historiken där Saga funnits i ett par värmländska sjöar bidrar till det kulturhistoriska värdet. Det kan konstateras att den nödvändiga upprustning som gjorts under det senaste året utförts med både försiktighet och med respekt för de ursprungliga materialen. Att akterspegeln lagats med synliga skruvar och att bordläggningens mässingsskruv bytts mot rostfria är medvetna val som inte hindrar en k-märkning. Saga är idag i ett mycket gott skick tack vare både tidigare och nuvarande ägare.

Foto: A Wiss