Typ: Motorbåt/Motorkryssare

Konstruktör: Knud H Reimers

Byggd: 1938 på Axel Erikssons varv, Gräddö, Norrtälje

Material & mått: Hondurasmahogny, längd 12,78 m, bredd 3,28 m

Motor: Penta KMD96 Twin Disc backslag (sedan 1958) innan dess originalmotorn en Chrysler

Tidigare namn: Christina

Ägaren bosatt i Hägersten, Stockholms län

Salt är en representant för de påkostade båtarna byggda under första hälften av 1900-talet. Tack vare korrespondens mellan tidigare ägare och konstruktören Knud H Reimers kan båtens tidiga historia belysas. Salt är byggd 1938 på Axel Erikssons varv på Gräddö. Ägarlängden berättar bl a om en period då båten nyttjades för representation inom Broströmskoncernen. Den kraftfulla motorn som båten fortfarande har härrör också från Broströmtiden. Den nuvarande ägaren har trots sin korta ägartid redan utfört både föredömligt underhållsarbete samt utifrån originalritningarna gjort en del korrigeringar av båtens utseende. Salt är idag i ett mycket gott skick.