Typ: Segelbåt, Internationell 6-metersjakt (R6:a)
Konstruktör: Axel Nygren
Byggd: 1914 på Neglinge båtvarv, Saltsjöbaden
Material & mått: Mahogny, längd 10,7 m, bredd 1,6 m
Rigg: Bermudarigg
Motor: Elmotor
Ägaren bosatt i Uppsala kommun och län

Sassan tillhör den äldre generationen fritidsbåtar, eftersom hon är byggd redan 1914. Den förste ägaren Gustaf Cedergren anlitade den skicklige seglaren John Carlsson (Glas-Kalle) som rorsman vid olika kappseglingar och Glas-Kalle tog senare över ägandet på båten.

Under sin långa historia har båten förändrats, bl a genom att den fick ruff och att riggen modifierades. Under en period från mitten av 1950-talet ägdes båten av den nuvarande ägarens föräldrar. Från början av 1990-talet har Sassans behov av renovering blivit allt större och ett flertal renoveringar påbörjades men avslutades inte.

Den nuvarande ägaren tog över båten 2013 och genomförde slutligen en nödvändig och mycket ambitiös upprustning. Resultatet är en båt som delvis återskapats utifrån det bevarade skrovet och de befintliga originalritningarna. Vid denna renovering har en del av båtens årsringar medvetet tagits bort, exempelvis ruffen.