Typ: Motorbåt, passbåt
Konstruerad och byggd: 1931 på Bröderna Tells varv i Tällberg
Material & mått: Furu, längd 7,5 m, bredd 2,6 m
Motor: 6 cyl sidventil-motor, 55 hkr från 1931
Ägaren bosatt i Vikarbyn, Dalarnas län

Den särpräglade motorbåten Siv, som både genom skrovform och överbyggnad ger en känsla av fart, är konstruerad och byggd hos Bröderna Tell i Tällberg. Den har fortfarande sin motor kvar sedan byggåret 1931, även om en del kompletteringar gjorts på senare år. Den nuvarande båtägaren har gjort en mycket noggrann och förebildlig renovering av båten, under detta arbete har han gjort upptäckten att skrovet förlängts redan 1936. Till det stora kulturhistoriska värdet hör även de kunskaper om ägarlängd och hur båten använts genom åren. Passbåten Siv finns efter omkring 60 år på land åter i Siljan som på 1930-talet. Den är idag i ett mycket gott skick, där reparationer och kompletteringar utförts med traditionella material och metoder.

Foto: P Mases