Typ: Kustkryssare, segelbåt
Konstruktör: Artur Wickman
Byggd: 1965 av Artur Wickman på hans villatomt i Nynäshamn
Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 12,93m, bredd 2,65m
Rigg: Bermuda
Ägaren är bosatt i Nynäshamn

Kustkryssaren Sofia är en kustkryssare med en familjenära historia. Båten byggdes av Artur Wickman – en man som tack vare sitt brinnande båtintresse konstruerade och byggde inte mindre än åtta välseglande och särpräglade båtar. Den nuvarande ägarfamiljen har även innan de tog över haft ett nära förhållande till både båtbyggaren och kustkryssaren Sofia.

Den välbevarade och mycket väl underhållna båten har en unik karaktär med sina rundade former. De goda seglingsegenskaperna har gett tävlingsframgångar – samtidigt som Sofia utan problem kan seglas på egen hand av en person. Alltsedan byggåren på 1960-talet har båten varit hemmahörande i Nynäshamn.

Sofia finns i Nynäshamns kommun, Stockholms län.