Typ: Motorbåt, Motorkryssare
Konstruktör: Jac M Iversen
Byggd: 1954, Gräddö varv
Material och mått: Trä (Mahogny), längd 12 m, bredd 3,05 m
Motor: Iveco 8061 SRM 10 diesel (235 hk), monterad 1986, ursprungligen en Scania Vabis M8 (150 hk)
Ägaren bosatt på Värmdö, Stockholms län

Den norsk-svenske konstruktören Jac M Iversen var mycket produktiv under cirka 20 år och har ritat ett stort antal motorkryssare i olika storlekar. Motorkryssaren Sonja är i mycket gott skick och har i huvudsak bibehållit sitt originalutseende. Båtens hela historik är exemplariskt dokumenterad.

K-märkningen motiveras av att båten i sin helhet är så välbevarad och väl underhållen. Den goda dokumentationen gör det möjligt att ytterligare höja det kulturhistoriska värdet genom att i framtiden återställa detaljer som den sentida ”badbryggan” och lanternorna.

Foto: Dunbar