Typ: Segelbåt, Kosterbåt (K-32/K-25)
Konstruktör: Hjalmar Johansson
Byggd: 1928–29 av Hjalmar Johansson, Kungsviken
Material och mått: Trä (Ek), längd 8,2 m, bredd 3,1 m
Rigg: K-32 Gaffel/K-25 Marconi/Bermuda
Ägaren finns i Västra Götalands län.

Tärnungen, som är en segelbåt av kostertyp, byggdes ”efter handlag” av Hjalmar Johansson på klink. Kosterbåten är vanlig framförallt på västkusten där den kommit att bli uppskattad för goda utrymmen och stabila sjöegenskaper. Typen kan sägas vara en förädlad variant av de arbetsbåtar vars typ och egenskaper utvecklats under århundraden.

K-märkningen motiveras av att Tärnungen är i ett väl hållet och komplett originalskick. Detta exemplar byggdes som lottbåt för kostersällskapet FRAM 1929. Den har sedan dess endast haft två ägare innan den återfördes till ursprungsbeställarens museistiftelse. Båten har genomgått en försiktig renovering med originalskicket som ledstjärna. Ett tillägg från 1940-talet är en förändring av gaffelrigg till bermudarigg.