Typ: Segelbåt, Kustkryssare
Konstruktör: Sven Abrahamsson
Byggd: 1928, Bröderna Nilssons varv, Nyköping
Material och mått: Trä (mahogny), längd 8,8 m, bredd 2,2 m
Rigg: Kutterrigg i original
Ägaren bosatt i Stockholms län.

Segelbåten Trio från 1928 är fortfarande i ursprungligt skick samtidigt som den än idag används flitigt. Dess historia är väldokumenterad och den har under hela perioden tillhört samma familj. Båten är i mycket gott skick och den underhålls förebildligt.

Foto: Lars Nordling