Typ: Motorbåt (salongsbåt)
Konstruktör: Carl Gustaf Pettersson
Byggd: 1907 på Gustav Ericssons Automobilfabrik, Stockholm
Material och mått: Trä (Hondurasmahogny), längd 9,3 m, bredd 1,97 m
Motor: Albin 0-411, ursprungligen en Reversator (2 cyl)
Ägaren är bosatt i Stockholms län.

Vi Tre är en motorbåt som tillhör den första generationen fritidsmotorbåtar. C G Pettersson fick sitt genombrott som konstruktör 1904 och hade 1907 ritat omkring 80 båtar. Av de som byggdes finns idag ett mycket litet antal kvar. Vi Tre är faktiskt den tredje äldsta båten konstruerad av C G Pettersson.

Den renovering som nuvarande ägaren gjort är utförd med största möjliga hänsyn till ursprunget och stor möda har lagts ner både på helhet och på detaljer. Tack vare den väldokumenterade historiken kan mycket av båtens och dess ägares historia berättas. De fotografier från tidigt 1900-tal som bifogats ansökan visar en båt som ser likadan ut idag, hundra år senare. Det är tydligt att Vi Tre var ett välkänt bygge i sin samtid – något som den intressanta historiken också berättar om.  

Foto: Anders Grahn 2017