Typ: Motorbåt, dubbelruffad
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1939 på Erikssons varv, Stallarholmen
Material och mått: Trä (Hondurasmahogny), längd 8,60 m, bredd 2,40 m
Motor: Volvo Penta från 1974, ursprungligen en Bedford 4-cyl med sidventil
Ägaren bosatt i Tullinge, Stockholms län

Motorbåten Vineta II är en C G Pettersson-konstruktion byggd i Stallarholmen 1939. Båten har genomgått en upprustning under en lång följd av år. Nuvarande ägare har stor medvetenhet om att det traditionella underhållet är en ständigt pågående process för att levandegöra och bevara Vineta II. Båten är idag i ett gott och återställt skick. De mindre förändringar som gjorts kan ses som årsringar och del av båtens historia.