Typ: Segelbåt, Cruiser/Racer 7:a

Konstruktör: Tore Holm

Byggd: 1956 på Rosätravarvet, Norrtälje kommun

Material & mått: Mahogny, längd 10,85 m, bredd 2,40 m

Motor: MB 6b

Ägaren bosatt i Tranås, båten finns i Gränna, Jönköpings län

Denna båt är det första exemplaret av en båt som konstruktören Tore Holm och Rosätravarvet betecknade som landets första cruiser/racer 7:a. I pressen skrev man att det var ”en mycket tilltalande båt” som förenade fart och sjövärdighet ”i sin harmoniska kropp”. De mindre förändringar som gjorts genom åren kan ses som årsringar i båtens 60-åriga historia. Wonitopa har sedan 1960-talet haft sin hemmahamn i södra Vättern och finns idag i Gränna. Tack vare renoverings- och underhållsarbeten utförda av nuvarande ägare är båten idag i ett gott bruksskick. Om framgångar i seglingar när båten var ny berättar även flera plaketter från Gotland runt som finns ombord.