Typ: Segelbåt (yawl – liten havskryssare)
Konstruktör: Thomas Harrison Butler, modifierad av Bruno Mustelin
Byggd: 1928 på Åbo båtvarv, Finland
Material & mått: Trä (Pitchpine), längd 9 m (11 m med bogsprötet), bredd 2,52 m
Rigg: Yawl, Bermuda
Ägarna bosatta i Stockholms län.

Yoldia är en segelbåt av typen yawl (liten havskryssare) byggd i ett exemplar redan i slutet av 1920-talet. Den för nordiska förhållanden unika båten är i väl underhållet skick och nuvarande ägare är medveten om båtens speciella historia. Engagemanget är även tydligt i den föredömligt redovisade historiken där familjeliv och världshändelser påverkat båtens öden.