Typ: Laurinkryssare, segelbåt
Konstruktör: Arvid Laurin
Byggd: 1963 på Thore Larssons Båtbyggeri, Kungsviken, Orust
Material & mått: Mahogny, längd 10.93, bredd 2,90m
Rigg: Masthead, sloop
Tidigare namn: Lileca III
Ägarna är bosatta i Stockholm

Byggd på Larssons Båtbyggeri i Kungsviken på Orust, under åren 1962-63. Det är en långkölad Laurinkonstruktion, med sina eleganta 36 fot. När den var ny deltog den vid Gotland runt och tack vare sin snabbhet uppnåddes goda resultat.

Tack vare de nuvarande ägarna som haft båten i drygt 40 år sköts underhållet på ett medvetet sätt. De reparationer som blivit nödvändiga har utförts på ett medvetet och materialtroget sätt. Utöver det goda skicket är Zariza väldokumenterad.

Zariza finns i Lidingö kommun, Stockholms län.