Typ: Segelbåt, Havskryssare
Konstruktör: Olle Enderlein
Byggd: 1963, Bröderna Martinssons varv, Orust
Material: Mahogny
Rigg:Bermudarigg i original                                                                      Motor: Volvo Penta MD2

Ägaren är bosatt i Arvika, Värmlands län

 

Havskryssaren Zerone är konstruerad av Olle Enderlein och byggd 1963 på Bröderna Martinssons Båtvarv på Orust. Både skrov och interiör är original från då båten byggdes, så även rigg och motor. Jämförelsen med ritningen från det tidiga 1960-talet visar också att båten är oförändrad. I sin tur berättar detta om noggranna ägare som skött båten förebildligt. Zerone har seglats från södra Norrlandskusten via Södermanland till Skåne. Idag finns båten i värmländska insjövatten. Skicket är i dagsläget mycket gott, både vad gäller exteriör och interiör.

Foto från ansökan.